Apie mus

FRANMAX  yra IT paslaugas MAXIMA GRUPĖS valdomiems prekybos tinklams Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Bulgarijoje teikianti bendrovė.

FRANMAX nuolat kuria, diegia, tobulina ir prižiūri MAXIMA GRUPĖS įmonių verslo valdymo IT sistemas ir IT infrastruktūrą, užtikrina elektroninės informacijos saugumą ir prisideda prie sklandaus mažmeninės prekybos verslo vystymo.

Vadovybė

FRANMAX, UAB generalinis direktorius - Karolis Lesickas

Verslo etikos kodeksas

Verslo sėkmė šiandien betarpiškai priklauso ne tik nuo procesų darnos, bet ir nuo reputacijos. Mums svarbu, kokią reputaciją mes kuriame kaip darbdavys, kaip verslo ir bendruomenės atstovas.  Kurdami  verslo ryšius, bendraudami su darbuotojais, klientais, partneriais, tiekėjais, valdžios ir kitomis institucijomis bei visuomene, vadovaujamės mūsų akcininko – UAB „Vilniaus prekyba“ – verslo etikos kodeksu.

Verslo etikos kodeksą rasite ČIA.

Korupcijos prevencija

MAXIMA GRUPĖS korupcijos prevencijos politika apima pagrindinius skaidrumo principus bei rekomendacijas, kaip korupcijos prevencijos praktikas užtikrinti mūsų kasdienėje veikloje.

Korupcijos prevencijos politiką rasite ČIA.

Įmonėje veikia pasitikėjimo linija, kuria galite anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos ar kitus nusikalstamos veikos atvejus mūsų įmonėje. El.p pasitikejimolinija@maximagrupe.eu, tel. +370 669 00130 Konfidencialumą garantuojame. 

Tiekėjų elgesio kodeksas

MAXIMA GRUPĖS bei jos tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamų juridinių asmenų tiekėjų elgesio nuostatas, kurių laikymasis sudaro prielaidas bei sąlygas įgyvendinti aukščiausius verslo etikos standartus tiekimo grandinėje. Elgesio kodeksas atspindi Grupės įmonių siekį stiprinti tvarų bendradarbiavimą su tiekėjais, propaguojant teisėtą, profesionalią ir sąžiningą praktiką, apimančią pagarbos žmogaus teisėms, verslo etikos ir aplinkosauginius tikslus.

Tiekėjų elgesio kodeksą rasite ČIA.