Mūsų vertybės

Tikime, kad vertybėmis grįstas mūsų elgesys yra stiprių ir ilgalaikių bendradarbiavimo santykių pagrindas. Tikime, kad vertybės daro mus vieninga organizacija.

Savo veiklą grindžiame šiomis vertybėmis:

Imu ir padarau

- Siekiame įmonės tikslų, rezultatų;
- Rodome iniciatyvą kasdieniame darbe ir dirbame operatyviai;
- Prisiimame atsakomybę.

Dirbame klientams

- Esame dėmesingi savo klientams;
- Žinome klientų lūkesčius ir juos patenkiname;
- Esame profesionalai.

Vieninga komanda

- Padedame vieni kitiems;
- Nuoširdžiai bendraujame;
- Efektyviai komunikuojame ir bendradarbiaujame, siekiant vieno tikslo.

Svarbus kiekvienas

- Gerbiame vieni kitus;
- Bendraujame vieni su kitais kaip su lygiaverčiais partneriais;
- Mums svarbūs visi klientai.